Block vs. Mute en Mastodon

Entre as opcións sobre as mensaxes (toots) que nos ofrece Mastodon están Acalar (Mute) e Bloquear (Block) a usuaria que escribeu a mensaxe.

mastodon: block vs. mute Imaxe indicando as opcións da mensaxe

Se imos a documentación de Mastodon podemos ler:

Blocking: You can block a user to stop them contacting you. […]

“Pode _bloquear unha usuaria para que deixe de seguila”_. Se alguén está te está a seguir podes facer que esa outra persoa deixe de ver as túas mensaxes e poida interactuar contigo.

Engade a seguinte aclaración sobre o bloqueo.

this will stop them from seeing your public toots while they are logged in, but they will be able to see your public toots by simply opening your profile in another browser that isn’t logged into Mastodon (or logged into a different account that you have not blocked).

Esto fará que deixe de ver os teus toots cando esa persoa está identificada na súa instancia, pero poderá ver os teus toots públicos simplemente abrindo o teu perfil en outro navegador onde non esté conectada (ou utilizando outra conta que non esté bloqueada). Aquí pode ser útil publicar “só para seguidoras” si recibes acoso/molestia de moitas usuarias.

Muting: If you do not wish to see posts from a particular user, but do not care about if they see your posts, you may choose to mute them. You can mute a user from the same menu on their profile page that you would block them from. You will not see posts from a muted user unless they @mention you. A muted user will have no way to know that you have them muted. You can also mute a user’s boosts without muting the user entirely, again from the same menu on their profile page.

Cando utilizas acalar usuaria o que fas é non ver os toots de esa usuaria, pero non che importa que ela vexa os teus toots. Si esa usuaria te menciona entón si verías a mensaxe. Unha usuaria acalada non saberá que o está. Tamén pode acalar as promocións que faga unha usuaria sin ter que acalala totalmente, esto faise tamén no mesmo menú na súa páxina de perfil.


Tes usuarias acaladas ou bloqueadas? Cal foi a túa experiencia? Qué razón te levou a facelo?

Podes comentar este artigo utilizando a túa conta no fediverso, non precisas abrir unha conta en este servidor, aquí federamos!.

CC BY-SA